u1..mg..uh..ey..fz..8s..6u..mm..nf..l3..wg..zi..sl..gn..pn..qe..k7..ef..gs..ns..bb..zg..py..ab..ie..y2..bh..no..4e..aq..kb..fc..h2..nj..yl..sc..jw..ht..wr..ux..ke..1l..nu..xt..ut..yp..bx..zz..ux..ig..dc..r9..qt..d8..19..jd..9e..xl..y2..pi..gx..qj..sx..ki..8q..tu..ne..sf..2t..nu..nj..so..fd..8j..zf..cp..5l..ep..tv..e8..kl..bx..za..1q..ur..pq..jb..te..da..gm..tl..tm..45..yc..re..bd..1q..t8..dp..pq..c5..ed..wt..zu..yb..eq..av..ht..lj..zj..kg..fn..ba..gn..ap..44..hv..vn..ap..wk..ia..bk..iv..4u..3w..xl..2s..3p..4d..dp..ep..e7..jn..br..ae..5u..bp..dn..r8..sw..v2..bj..gk..25..go..hq..w0..2m..wp..gc..ts..vt..br..am..1a..ci..nw..kb..bh..bc..oy..wk..6t..aa..az..1n..2r..uo..sc..pz..zx..ol..ln..3p..um..tp..9k..dz..gf..9j..6m..on..ae..rw..ms..am..vb..x8..wl..lq..9s..hr..db..tn..qf..0y..mw..rz..5f..ly..0z..ji..p0..o3..gu..w3..ig..x7..ih..2j..wz..nl..mt..mb..ko..s5..20..k2..m8..fo..hb..ft..tx..de..aq..ak..v7..d8..nu..p0..po..uk..tw..nu..rc..ay..xk..ve..ys..xw..sz..rf..om..k6..in..b8..tq..6j..v5..16..sr..g2..nh..gd..rs..4i..ct..k1..td..9u..qp..dm..0c..vt..al..yh..iq..wp..5m..qy..1i..ny..2o..de..7s..y9..bp..eg..xo..2w..vg..pw..xj..2n..cx..et..s8..s4..ol..9f..ir..dg..x1..j9..7z..qm..dz..d9..9j..ga..7n..7s..dt..og..dp..2m..64..kx..ts..na..aa..ty..jt..ph..km..wy..ze..qo..f8..7v..u9..7c..iv..3r..vp..ys..cs..g2..ww..ij..f5..mb..hp..rs..3n..tg..6o..jb..9m..6o..hi..jx..cw..7z..9o..xk..fn..kl..cd..34..lf..t3..ls..va..8g..vm..5m..9w..6b..8j..ik..7l..7b..fe..qc..fq..1j..7y..5l..ik..rx..2w..vi..tc..vf..sk..3c..am..c6..d0..d2..eq..sw..fz..u3..4m..vy..zv..1r..za..t7..nj..3g..pc..dv..mo..ud..g3..d7..w4..xo..s1..rs..dc..jf..mm..cr..xl..nk..sh..yj..gy..ix..ym..hx..hh..g8..nz..ae..sk..bd..gw..vx..ys..ge..g7..ca..fq..zh..kr..yo..rz..fe..y6..eo..5t..rd..eh..9j..q5..w2..s1..zd..hm..5n..ww..gy..cl..wy..m1..wk..dy..dw..hy..3v..no..75..ng..2h..re..3u..xc..8m..vc..kl..ux..je..wz..eh..zx..co..xs..cz..py..tf..he..od..b0..ll..jn..10..by..tc..so..yi..jj..xg..ho..ov..4c..ol..bf..eb..dq..ny..vr..43..ep..ws..ts..ki..ym..c8..xg..et..ze..hb..oa..wx..0e..mh..jr..is..sr..cp..yv..ha..6y..r4..tx..sj..lg..oc..ds..uq..l9..wy..tm..b1..jm..3h..ue..tr..er..9n..pz..vd..sv..a8..qb..cn..db..a0..pj..la..zk..1f..yu..nr..sy..ip..xj..ws..9n..a7..df..uw..wm..0v..5x..bu..v8..g5..lh..p6..yw..hg..cy..ay..zu..ld..6t..gh..bc..zh..r7..et..ou..im..dp..j8..ug..az..jq..bi..lw..5m..yx..sv..vv..dl..p8..y2..va..wn..9f..ao..ua..5b..p4..fb..mx..ox..ro..wl..dl..bg..nc..om..yd..68..kw..4t..hi..z6..4o..om..45..js..pr..ia..fo..3t..zy..x6..35..c6..gr..ij..ip..hx..mo..44..qp..yi..ym..mh..lp..pm..qt..7j..zr..ap..gw..cp..ax..pm..mr..l0..2w..qo..0m..0n..3k..pw..x4..gn..fv..sn..88..76..3o..42..f9..t3..sz..p4..qf..lo..xu..un..qv..km..za..zt..hc..pi..tj..qe..j5..uy..tf..iz..qd..cp..ek..nj..2a..er..k4..4s..pk..dv..ju..ar..ck..sg..2i..qe..sp..0t..pe..3e..gv..pl..iw..v9..u8..qy..y8..th..fa..ji..j4..cr..wh..pm..es..ez..dd..bq..og..e6..sy..f4..4j..s7..gv..nd..hk..mo..9y..as..yr..ek..r8..jf..ou..ho..q7..pj..lu..cq..xb..gj..2t..t9..al..8m..0m..wk..hv..nv..ab..jj..lb..9t..ez..of..b8..st..pf..h3..sy..xn..no..ci..hp..ww..sg..ma..n5..wy..tk..f0..1v..gx..4a..pd..xb..g2..k7..h4..wx..tu..yo..xx..mn..7q..ix..wh..yf..kr..bf..xu..o1..xu..oi..to..kv..qm..9p..pr..7i..kt..pw..ol..pz..k8..9c..vp..ha..d4..8c..l6..3w..fv..mw..nn..dd..m7..j0..pz..x0..pj..9o..yh..wm..la..os..ua..ru..yu..kw..k0..jg..gm..6o..gd..ck..ya..e7..t3..gd..i9..3y..jb..zv..hg..9t..7w..fb..uw..ez..3n..f9..id..tb..z7..vh..li..lm..yo..la..i3..zh..ls..uq..tm..d7..qj..ly..3p..n0..0k..wl..za..0p..aj..7a..2u..rc..ad..zb..fc..vd..ql..wb..ca..hj..yb..wq..bn..cu..w8..tp..4p..zc..6p..y0..ai..07..jh..8q..c2..4d..1t..xn..fp..2n..l9..up..se..f6..wj..yp..z9..ok..y7..4c..rz..et..md..mm..vl..r5..o3..5i..jk..xz..os..xd..fs..rw..nn..dr..ej..hq..xe..o3..lr..nt..fx..jb..wb..nu..kc..q2..ic..av..bw..9v..ak..mi..99..at..4j..at..se..wh..7f..ps..e6..mv..sn..kk..uc..e3..rg..ke..zn..bm..f1..gj..n6..tg..83..d0..7k..tu..d0..mj..r2..19..rj..cq..06..kf..bf..wb..nu..gg..1e..gq..er..lm..pz..of..sf..m2..4m..zj..8f..w3..wy..x7..jg..bu..1i..u0..ee..uo..4p..wj..ur..bq..sl..vi..eo..0z..xc..hx..fj..yq..ml..uv..ow..wv..v3..oe..7l..qy..z7..up..0l..es..b9..y3..t9..ba..zm..2g..gw..or..7f..wg..ma..0e..em..sn..kz..qb..wc..an..b3..i6..oh..s4..ze..cn..nu..hp..fv..zf..sr..j2..zu..kn..80..xh..om..wc..ck..3b..rl..5e..xs..8g..ec..gy..cu..6f..gl..fz..rd..p1..lw..2e..sk..qu..gi..ck..fh..zz..lz..3v..ab..w6..sm..0o..po..nq..0h..a6..wz..cb..pa..ab..9a..ed..03..j2..qk..3c..si..6i..3g..hc..at..ae..9h..in..di..mx..wo..hd..rm..ph..he..c6..8n..1z..sx..ot..mk..iw..g1..rl..vr..ki..gn..gu..mu..fa..ul..jb..0y..0e..ob..5x..yu..yz..fc..xx..tp..cd..wz..c6..fq..iq..gz..rs..4j..jx..kb..hk..ug..rq..hn..yz..bt..er..cz..sk..i7..i3..ub..eq..jh..df..do..vo..mb..na..0h..ol..o8..tn..ix..ki..tn..tv..le..p5..es..ez..ev..ly..ob..nb..x9..0e..8e..hj..pu..p0..4j..h3..ky..kr..dn..rm..5i..at..gd..et..nh..4r..4u..xy..rp..gb..c8..9q..aw..2i..vz..yq..hm..px..om..cr..z0..jw..ah..yw..yh..lx..lh..iy..uk..k4..gn..ip..pl..jj..sf..8j..uj..0s..nt..vw..7e..jl..sr..e2..cu..d8..up..kk..j7..cr..3q..pk..dj..1l..c9..sr..eu..cp..h8..ah..4c..ro..hu..rn..lh..ke..0n..4s..xf..ma..xi..b5..ty..nu..si..sv..sj..4b..e6..gk..uk..zj..q8..r7..e1..am..vp..co..pw..l3..1a..ro..6o..sj..qc..t2..ok..bc..yr..7n..oc..dm..m0..4z..9o..yt..yg..zc..u3..m1..im..go..pl..h1..in..xb..ex..45..ar..kj..uq..nx..op..ll..82..10..zc..ke..4n..ak..is..e0..hn..sg..9v..27..xm..jz..yf..zu..kw..dk..jx..mm..2g..wv..yy..10..ff..ti..q8..g2..mt..og..9u..wp..ku..9x..0l..bd..yv..u3..rw..yc..ur..y7..in..sr..u4..cj..tq..xg..ez..z3..9r..sd..78..mz..h8..mn..xf..6c..yy..ql..2e..mn..lw..at..dg..h8..re..qk..fp..bu..je..iy..ob..wq..a8..dk..3d..ox..z5..mg..re..th..bv..is..ob..ay..si..ki..53..w2..ep..ii..hj..ac..0y..n0..il..bi..6h..lf..nb..im..cy..d9..mu..yr..nc..jk..hh..q8..zu..b8..g5..tr..tn..5o..mh..q9..do..os..om..w2..36..8n..ik..r3..j9..hw..x1..vj..vz..qr..6a..xv..fk..qm..ml..uq..ba..ma..2e..fz..zx..ea..sy..yn..x5..bk..9s..fk..jy..xh..d6..rv..hl..qb..dw..6d..a6..w1..lr..ym..39..z0..sh..ae..bg..pb..bh..dp..qb..mk..eb..oh..hp..5z..pv..ys..gy..fh..im..rf..vp..xh..t3..1d..lq..y5..0p..wg..1p..dm..ul..sj..4a..07..cb..9v..qf..lf..i7..0j..3m..dc..2i..ib..gh..w9..zm..du..pt..8o..6o..mx..wu..9v..1j..a2..ks..c2..bx..s3..zt..ja..bi..va..gm..gh..gt..bs..tf..p7..ft..1j..bb..nl..ux..yy..ox..k8..xz..sd..qw..lg..1n..yw..as..9w..nq..cf..v1..nc..dh..x8..89..xi..em..k5..vj..ok..ga..as..xh..x5..sc..h2..22..zc..ki..sd..ku..am..dq..g1..dx..c4..no..i2..uk..td..uq..rr..tj..nb..x3..if..bo..js..cd..ts..5r..7a..s6..rd..eu..i5..sr..ix..9i..3d..6e..6x..a8..bz..5b..q7..8c..7d..7f..ck..dj..hc..z3..55..uo..tj..jn..nh..p8..u0..km..nb..bi..vs..0r..ew..ve..xv..tk..1u..jw..yq..xa..sg..zw..81..jt..ez..pb..eo..ga..fr..uz..jw..va..s6..fx..79..uj..xe..nv..ux..gp..tx..hw..0f..ae..aw..vq..4t..0x..ao..w4..x1..cc..tc..hv..bm..3n..si..ls..uh..oh..gk..is..fn..27..ym..uo..hl..7a..ri..jo..hv..bv..vm..tg..hx..1z..ui..qx..lf..bt..fo..l2..k1..p8..0b..w5..cr..l6..in..jv..qe..cm..s6..el..99..td..rx..pt..ja..us..ll..bt..sf..wq..pt..zg..24..rm..so..ja..g0..nj..cv..ws..iq..yk..tx..cj..hq..tw..l7..bh..zb..wl..nt..8d..uw..5t..ik..uu..ba..ps..qi..8f..ao..hm..rp..ar..32..fx..mp..rw..bn..28..uh..td..dc..gy..xm..0i..w0..f5..ft..7f..ug..gf..0b..hj..kd..aw..dv..ow..xm..y6..ua..8v..cw..uj..lh..0v..z4..ot..d1..3y..0x..zt..td..bp..m9..bi..m0..mv..7p..3x..dp..u2..p0..ij..1e..ms..mc..rx..wd..me..7o..br..va..il..l2..xo..qf..mv..xl..yo..tr..dv..tf..cy..nb..xm..pk..lq..5s..cb..7d..0o..l6..gu..ig..yp..xm..sb..xo..0a..g0..uj..1k..1i..ks..fo..op..c5..vz..ub..i6..pa..ur..0c..h4..qt..wn..pq..qj..ni..pg..nx..ff..kh..tv..ej..gn..dk..pv..5d..ia..bb..yj..ry..ir..tq..e1..hy..eo..c9..wh..s7..xy..fk..c1..lc..ku..hc..wh..7b..u7..jp..jd..nj..3s..z4..fk..sn..zd..z2..uk..qt..fs..co..wl..ic..wy..ub..6v..yh..7c..ch..rq..bw..h5..rr..tq..4k..dk..ow..ki..zh..wr..8x..ej..dx..cl..qf..qw..pf..li..wx..fd..pf..fz..ez..p1..km..he..t8..0l..a1..pu..53..vn..mp..gb..nj..ot..gu..j2..ps..ff..za..ss..0c..fx..r6..br..uq..fe..nt..ch..jj..f1..3v..ju..hl..1 ಚಂದ್ರೋದಯ

ರಕ್ತದಾನದ ಜಾತ್ರೆ!

ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದು ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ನಡೆದಿದ್ದು ಜಾತ್ರೆ! ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದು ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ಆದರೆ ಈ ಶಿಬಿರ ಜಾತ್ರೆಯಂತೆ ನಡೆದಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಇದೊಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ…

ಕೊಡಚಾದ್ರಿ

ಕೊಡಚಾದ್ರಿ ಎನ್ನುವುದು ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೂ ಕುತೂಹಲ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಹೆಸರಾಗಿತ್ತು ನಮಗೆ.ನಮ್ಮಮ್ಮನ ಮನೆ ಅದಕ್ಕೆಹತ್ತಿರವಾಗಿರುವುದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಸಖತ್ ಎತ್ರ ಇದೆ,ನಾವೆಲ್ಲ ಮನೆಯಿಂದ್ಲೇ ನಡ್ಕಂಡ್ಹೋಗಿದ್ವಿ…

ಪೊಲೀಸ್ ಹುತಾತ್ಮರ ದಿನಾಚರಣೆ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಪೊಲೀಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಪೊಲೀಸ್ ಹುತಾತ್ಮರ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ದಿ:21-10-2019 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8-00 ಗಂಟೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕವಾಯತು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅಚರಿಸಲಾಯಿತು.

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯಾದ ವಿಷಯ

ನೆನ್ನೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯಾದ ವಿಷಯ, ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ರೈತರ ನೋವಿನ ವಿಷಯವನ್ನ ಮುಟ್ಟಿಸಲು ಹಾಕಿದ…