ಅದು ರಾಜರ್ಷಿ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಕಾಲ…

ಜಗಳೂರಿನ ಪಟೇಲ ಸಂಕಪ್ಪನವರು ಬಿರಬಿರನೆ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಬಂದು ಹೊರಜಗುಲಿಯಲ್ಲೇ ಚಪ್ಪಲಿ ಕಳಚಿದ ಸದ್ದು ಕೇಳಿತು… ಅತ್ತ ತಿರುಗುವಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಬೆವೆತ ಹಣೆಯೊಡನೆ ಕಿರಿದಾದ…

ಸಿಂಪಲ್ ಕಹಾನಿ!

`ಹಾಲೂ…ಹಾಲೂ… ಕತ್ತೆ ಹಾಲೂ…’-ಕೂಗು ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಹೊರಕ್ಕೆ ಇಣುಕಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾಗಿ ಆಗಷ್ಟೇ ಮರಿ ಹಾಕಿದ್ದ ತಾಯಿಕತ್ತೆಯನ್ನು ಕತ್ತಿಗೆ ಬೆಲ್ಟು ಬಿಗಿದು…

ಬೆಂಗಳೂರು, ಹಡಗು

ಸವಿತಾ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರು ‘ಬೆಂಗಳೂರು’ ಎಂಬ ಅಪರಾಧಿ ಹಡಗಿನ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ, ಅದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮುದ್ರಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಿತು ಮತ್ತು ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ…

ಒಬ್ಬ ಸೂಳೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಹಾವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅರ್ಥವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವೇ?

ಕತ್ತಲು ಮುತ್ತುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ತಂಗಾಳಿ ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ನಾನು ಎದುರಿಗಿದ್ದವರ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಚಡಪಡಿಸುತ್ತಾ,ಆಗಿಂದಾಗ ಮಗ್ಗಲು ಬದಲಿಸುತ್ತಾ,ಕುಳಿತ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ದುರಹಂಕಾರದ ಲವಲೇಶವೇನಾದರೂ ಕಾಣುತ್ತಾದಾ?ಅಂತ…