ಪೊಲೀಸ್ ಹುತಾತ್ಮರ ದಿನಾಚರಣೆ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಪೊಲೀಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಪೊಲೀಸ್ ಹುತಾತ್ಮರ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ದಿ:21-10-2019 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8-00 ಗಂಟೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕವಾಯತು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅಚರಿಸಲಾಯಿತು.

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯಾದ ವಿಷಯ

ನೆನ್ನೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯಾದ ವಿಷಯ, ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ರೈತರ ನೋವಿನ ವಿಷಯವನ್ನ ಮುಟ್ಟಿಸಲು ಹಾಕಿದ…

ಹಾಸನಾಂಭೇ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಸಾಗರ, ದೇವಿ ವಿಶೇಷತೆ..

ಹಾಸನದ ಅಧಿದೇವತೆ ಹಾಸನಾಂಬೆಯ ಅಪಾರ ಮಹಿಮೆಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇರುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಬಾರಿ ದರ್ಶನ ನೀಡುವುದರಿಂದ 12 ದಿನಗಳು ದೇವಿಯ…

ತಾಯಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ರವರ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.

ಭೂಮಿ ಸಂಸ್ಥೆ (ರಿ.), ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಕಲಾ ತರಂಗ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ರವರ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಕಾಮನ್…