ರಕ್ತದಾನದ ಜಾತ್ರೆ!

ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದು ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ನಡೆದಿದ್ದು ಜಾತ್ರೆ! ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದು ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ಆದರೆ ಈ ಶಿಬಿರ ಜಾತ್ರೆಯಂತೆ ನಡೆದಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಇದೊಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ…

ಕೊಡಚಾದ್ರಿ

ಕೊಡಚಾದ್ರಿ ಎನ್ನುವುದು ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೂ ಕುತೂಹಲ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಹೆಸರಾಗಿತ್ತು ನಮಗೆ.ನಮ್ಮಮ್ಮನ ಮನೆ ಅದಕ್ಕೆಹತ್ತಿರವಾಗಿರುವುದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಸಖತ್ ಎತ್ರ ಇದೆ,ನಾವೆಲ್ಲ ಮನೆಯಿಂದ್ಲೇ ನಡ್ಕಂಡ್ಹೋಗಿದ್ವಿ…