ತಾಯಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ರವರ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.

ಭೂಮಿ ಸಂಸ್ಥೆ (ರಿ.), ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಕಲಾ ತರಂಗ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ರವರ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ತಂಡದ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕೆ.ಜಿ.ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರ ಸರಳ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ, ಸಾಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು. ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಗಣೇಶ್ ಬಿಳಿಗಿ “ನೀರು ಉಳಿಸಿ-ಗಿಡ ಬೆಳಸಿ” ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ನಿರಂತರ ಆಂದೋಲನಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಈ ಸಂಧರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಮನೆ ಸುದರ್ಶನ್ ಮಾತನಾಡಿ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೊಣೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸೇರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸ ಬೇಕೆಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. ಭೂಮಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನವೀನ್ ತಲಾರಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದಸ್ಯರು, ತಾಯಿ ಮನೆ ಮಕ್ಕಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.

ನೀರು ಉಳಿಸಿ-ಗಿಡ ಬೆಳಸಿ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *