ಹಾಸನಾಂಭೇ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಸಾಗರ, ದೇವಿ ವಿಶೇಷತೆ..

ಹಾಸನದ ಅಧಿದೇವತೆ ಹಾಸನಾಂಬೆಯ ಅಪಾರ ಮಹಿಮೆಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇರುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಬಾರಿ ದರ್ಶನ ನೀಡುವುದರಿಂದ 12 ದಿನಗಳು ದೇವಿಯ…

ತಾಯಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ರವರ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.

ಭೂಮಿ ಸಂಸ್ಥೆ (ರಿ.), ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಕಲಾ ತರಂಗ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ರವರ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಕಾಮನ್…

ಚೀನಾ ದೇಶದ ಹಕ್ಕಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದ ರೇಡಿಯೋ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿವೈಸ್ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ..!

ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ಚೀನಾ ಪಕ್ಷಿ ಸಂಶೋಧಕರು ಹಕ್ಕಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದ ರೇಡಿಯೋ ಕಾಲರ್ ಒಂದು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.‌ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಿರಸೂರು ಗ್ರಾಮದ…

ಚೀನಾದ ಹಕ್ಕಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದ ರೇಡಿಯೋ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿವೈಸ್ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜೀಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ..!

ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ಚೀನಾ ಪಕ್ಷಿ ಸಂಶೋಧಕರು ಹಕ್ಕಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದ ರೇಡಿಯೋ ಕಾಲರ್ ಒಂದು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.‌ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಿರಸೂರು ಗ್ರಾಮದ…